МЕТОДИКА И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА КОНКУРСА ЗА „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК“ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Методика и начин на провеждане на писмен изпит- „Решаване на административно правен казус“, който ще се проведена на 17.11.2017 г. от 10:00 ч. за длъжността „Съдебен помощник“: МЕТОДИКА