МЕТОДИКА И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА КОНКУРСА ЗА “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Методика и начин на провеждане на писмен изпит- “Решаване на административно правен казус”, който ще се проведена на 17.11.2017 г. от 10:00 ч. за длъжността “Съдебен помощник”: МЕТОДИКА