На 31.12.2021 г. Административен съд – Велико Търново ще работи с граждани до 16.00 ч.

На 31.12.2021 г. Административен съд – Велико Търново ще работи с граждани до 16.00 ч.