ОБРАЗУВАНО Е ДЕЛО СРЕЩУ ИЗБОРА НА КМЕТ В С. ЛЕДЕНИК

Кандидатите за кмет на с. Леденик от ПП „ГЕРБ“, от ПП „Българска демократична общност“, от МК „БСП за България“ /ПП „Алтернатива за българско Възраждане“, ПП „Движение 21“/ и ПП „ВМРО – Българско национално движение“ оспорват Решение № 236/29.10.2019 г., допълнено и изменено с Решение № 253/31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново, с което за избран на първи тур за кмет на кметство Леденик е обявен кандидатът, издигнат от коалиция Демократична България – Обединение /Да България, ДСБ, Зелено движение/. Възразява се, че са допуснати съществени нарушения на изборния процес и се оспорва истинността на съдържанието на протокола за избиране на кмет. Поддържа се, че е опорочено преброяването на бюлетините. Твърди се още, че е извършвана нерегламентирана изборна агитация, както и че до упражняване на право на глас са допуснати лица, неотговарящи на изискването за уседналост. По тези съображения се иска отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно и обявяване на избора за недействителен. Въз основа на тази жалба в Административен съд – Велико Търново е образувано административно дело № 676/2019, което е насрочено в открито съдебно заседание на 08.11.2019 г. от 09:30 часа. Общинска избирателна комисия – Велико Търново е задължена да комплектова и изпрати незабавно цялата административна преписка, както и да представи адреси и телефони на оспорващите и на заинтересованите страни. Разпределена е доказателствената тежест между страните. По искане на жалбоподателите е открито производство по оспорване  истинността на съдържанието на протокол на СИК № 040400111 с фабричен номер 040443253310001 за избиране на кмет на кметство Леденик. Допуснато е изслушването на съдебно-статистическа експертиза. От ГРАО са изискани избирателните списъци на секционната комисия. Без уважение е оставено искането за повторно преброяване/оглед на използваните бюлетини.