ОСПОРВА СЕ ИЗБОРЪТ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

В Административен съд – Велико Търново постъпи жалба по електронна поща срещу Решение № 200 от 04.11.2019 година на Общинска избирателна комисия – Свищов, с което е определен резултатът от изборите за кмет на кметство с. Ореш, проведени на 27.10.2019 г. и 03.11.2019 година. Съдията докладчик е констатирал нередовности в така депозираната жалба, поради което я е оставил без движение и е указал отстраняването им в срок до 14:00 часа на 11.11.2019 година. В случай, че оспорването не бъде своевременно изправено, образуваното административно дело № 689/2019 ще бъде прекратено.