ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 27.04.2018 г.

Ежегодната инициатива на Административен съд Велико Търново за популяризиране на дейността на съда, повишаване на правната култура на гражданите и на доверието в правосъдието ще се състои на 27.04.2018 г.
Желаещите да се запознаят с вътрешноорганизационната дейност на институцията, спецификата на работата на магистратите и служителите, както и с услугите, които предоставя съда при обслужване на граждани следва да заявят визитата си най-късно до 26.04.2018 г. по електронна поща: admsvt@gmail.com, на телефонен номер: 062 600 467 или в деловодството.
От 10:00 часа съда ще посрещне отличените участници в конкурса за детски проект на тема „Професия съдия“. Учениците от първи до четвърти клас, класирани на първите пет места, ще представят творбите си и ще разкажат на журито какво ново са научили по темата, какво са изобразили и защо. Класът победител ще получи ваучер за книги на стойност 100 лева и покана за информационно посещение, в рамките на което децата ще бъдат запознати достъпно и интересно с особеностите на професията на съдията. В сградата на съда е подредена изложба с проектите на всички участвали деца.