ОТКРИТА Е СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА

На 05.09.2018 г. беше съставен Протокол обр. № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд – Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ № 1“. С това фактически започват ремонтните дейности на сградата – паметник на културата, за чието изпълнение е определен шестмесечен срок. На символичната „първа копка“ присъстваха представители на възложителя – Висшият съдебен съвет, на строителя – ДЗЗД „Темида 2017“, гр. София, строителният надзор – „Алфа-М-98“ ЕООД, гр. Габрово и председателят на Административен съд – Велико Търново – Георги Чемширов.