ОТЛИЧЕНИ ТВОРБИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА „СЪДЕБНАТА ПАЛАТА – ДОМЪТ НА СЪДИЛИЩАТА. МОЯТА МИСЛЕНА РАЗХОДКА В СГРАДАТА НА СЪДА“

ОТЛИЧЕНИ ТВОРБИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА „СЪДЕБНАТА ПАЛАТА – ДОМЪТ НА СЪДИЛИЩАТА. МОЯТА МИСЛЕНА РАЗХОДКА В СГРАДАТА НА СЪДА“:

1. Първо място: Свали

2. Второ място: Свали

3. Трето място: Свали

4. Първа поощрителна награда: Свали

5. Втора поощрителна награда: Свали