ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2020 година

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2020 година. Отчет-2020 г