ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година. Отчет -2017.