ПАНДЕМИЯТА НЕ СПРЯ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДА ИЗНЕСАТ ОТНОВО СВОИТЕ ЛЕКЦИИ ПРЕД КОЛЕЖАНИТЕ ОТ ЧПГ „АРКУС“

Пандемията не спря административните съдии от Велико Търново да изнесат отново своите лекциите пред колежаните от ЧПГ „Американски колеж – Аркус“. Въпреки извънредната обстановка, в която се намира страната, и тази учебна година магистрати и служители от Административен съд – Велико Търново ще се включат в Образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Лекторите имат готовност да се справят и с онлайн платформата, която се ползва в училището, и при нужда да проведат часовете си дистанционно. Учителското място тази година ще заемат съдия Костова, съдия Янева и съдия Данаилова, които ще представят теми, свързани със съдебната система в страната, Конституцията на Република България, правата ни като граждани на Европейския съюз и детското правосъдие. Координатор на програмата за съда е съдебният помощник Стела Тошкова. Лекциите ще бъдат проведени в часовете по философски цикъл във всички паралелки от випуска на десети и единадесети клас, като ще бъдат обхванати общо 98 колежани. Утвърденото партньорство с гимназията и интересът на учениците и учителите към нетрадиционните уроци свидетелстват за ползите в обогатяването на познанията на подрастващите за статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, за формирането на правна грамотност и култура и за доверието към съдебната власт.
Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“  се реализира съвместно между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, по силата на подписано споразумение за сътрудничество между двете институции.