ПЕНСИОНИРА СЕ ДЪЛГОГОДИШНИЯТ СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ СИЙКА ДИМИТРОВА

Дългогодишният съдебен деловодител от Административен съд – Велико Търново – Сийка Димитрова, приключи активната си работа и излезе в пенсия.
Госпожа Димитрова посвети 30-годишната си професионалната кариера на съдебната система, изпълнявайки прецизно и отговорно задълженията си първо в Районен съд – Горна Оряховица, а през последните 12 години в Административен съд – Велико Търново. Винаги е била спокойна, внимателна и всеотдайна както към гражданите, така и към колегите си и магистратите. Тя е емблематично и разпознаваемо лице в съдебното деловодство.
Екипът на административния съд в старата столица се събра на топло тържество по случай пенсионирането. Председателят Георги Чемширов изрази искрена благодарност към труда на Сийка Димитрова и я определи като пример за младите служители. Изтъкна, че високата оценка на работата й е споделена не само от него, но и от предходните административни ръководители. Според колегите на госпожа Димитрова да имаш такъв човек до себе си в професията е рядък шанс. Всички задружно я изпратиха с аплодисменти и с пожелания за здраве, дълголетие и заслужена почивка.