Писмен изпит „Съдебен помощник“ – Протокол

Протокол от извършена проверка на писмените работи във връзка с проведения писмен изпит – решаване на административноправен казус. Протоколът може да видите тук (протокол).