Поздрав от Адм. ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЮРИСТИ,

СКЪПИ СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Приемете сърдечните ми поздравления по повод 142-та годишнина  от приемането на Търновската конституция. В Деня на юриста и съдебния служител пожелавам на всички здраве и нестихващ устрем за отговорно и всеотдайно изпълнение на избраната професия.

Вярвам, че разумното, уверено и безкомпромисно упражняване на работата ни допринася за доверието в правото и авторитета на съдебната власт.

 

С уважение,

Георги Чемширов,

Административен ръководител-председател

На Административен съд – Велико Търново