ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА“ СЕЗИРА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО С ЖАЛБА ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Административен съд – Велико Търново остави без движение постъпилата днес жалба на ПП „Атака“. Докладчикът по Адм. дело № 596/2019 година по описа на съда е дал конкретни указания за отстраняване на констатирани нередовности по оспорването в срок до 12:00 часа на 09.10.2019 година. Ако в указания срок нередовностите не бъдат отстранени, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото – прекратено.