ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ ИСКА КАСИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

От ПП „Българска демократична общност“ оспорват Решение № 233/29.10.2019 година на Общинска избирателна комисия – Велико Търново, с което е обявен резултатът от гласуването за общински съветници във Велико Търново. Жалбоподателят поддържа, че са отразени по-малко от реално дадените действителни гласове за кандидатската листа на ПП „Българска демократична общност“. Счита, че в протоколите на СИК са вписани неверни резултати от гласуването и общинската избирателна квота е определена въз основа на невярно отразяване на недействителните бюлетини. По тези съображения се претендира, че грешно са определени три вместо четири мандата за общински съветници от ПП „Българска Демократична общност“. От съда се иска оспореното решение да бъде отменено и изборът на общински съветници да бъде обявен за недействителен. Въз основа на тази жалба в Административен съд е образувано административно дело № 682/2019 година, което е насрочено в открито съдебно заседание на 13.11.2019 г. от 09:30 часа. По искане на жалбоподателя е открито производство по оспорване  истинността на съдържанието на конкретно изброени протоколи за избор на общински съветници. Дадени са указания по разпределението на доказателствената тежест. Допусната е съдебно-статистическа експертиза и довеждане на четирима свидетели. Без уважение са оставени исканията за повторно преброяване/оглед на използваните бюлетини.