ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ ОСПОРВА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С КОЕТО Е ОТКАЗАНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

По жалба на ПП „Български социалдемократи“ срещу Решение № 126/01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново е образувано адм. д. № 603/2019 г. по описа на Административен съд – Велико Търново. С оспореното решение е заличена регистрацията на издигнат от партията кандидат за общински съветник. Жалбата е преценена като допустима и редовна и делото е насрочено в открито съдебно заседание на 14.10.2019 г. от 15:00 часа