ПРЕДМЕТ НА СЪДЕБЕН СПОР Е ПРОТОКОЛЪТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПАВЛИКЕНИ ОТ 28.10.2019 ГОДИНА

Административен съд – Велико Търново е сезиран с жалба от Местна коалиция „ВМРО БНД“ (ПП НФСБ, ПП ЗНС) срещу Протокол за резултатите от изборите за общински съветници от 28.10.2019 година – Решение на Общинска избирателна комисия – Павликени за изборните резултати. Въз основа на жалбата е образувано административно дело № 671/2019 г. С разпореждане на съдията-докладчик от 01.11.2019 г. жалбата е оставена без движение и е указано в срок до 14:00 часа на 04.11.2019 година нередовностите да бъдат отстранени. Доколкото жалбата е депозирана директно в съда, Общинска избирателна комисия – Павликени е задължена да представи цялата преписка по изборите за общински съветници.