ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗПОРЕДИ КАК ЩЕ ФУНКЦИОНИРА СЪДА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Председателят на Административен съд – Велико Търново създаде организация за работата на съда след приключване на извънредното положение. Разпоредените мерки кореспондират с изискванията за спазване на социална дистанция, строга хигиена и използване на лични предпазни средства. Носенето на маска и отстоянието на два метра е задължително натериторията на съда. При влизане в институцията всички следва да извършват дезинфекция, като използват специалната стелка на входа и дезинфектант за ръце. За да се избегне струпване на хора на закрито, участниците в насрочените за деня дела ще изчакват пред сградата или във фоайето на първия етаж. Единствено участниците в конкретното дело ще бъдат допускани в съдебната зала, но след повикване. При никакви условия няма да се позволи посещение на лица с видими болестни симптоми. Достъп на граждани и адвокати е осигурен само до фоайето на втория етаж. Обслужването им ще се извършва от служителите на информационния център при спазване на следното работно време: от 9 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 17 ч. Ще продължи засилената ежедневна дезинфекция на всички помещения в съда, включително и на съдебните зали.