ПРЕДСТОИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 Г.

На 05.03.2019 г. /вторник/ от 14:30 ч. ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд Велико Търново през 2018 г. Отчетът ще бъде изнесен от председателя Георги Чемширов в съдебна зала № 6 в сградата на съда в гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2. В изложението ще бъдат представени статистически данни относно кадровата обезпеченост, материално-техническите ресурси, броят и движението на делата, натовареността на съдиите. Ще бъде направен и анализ на качеството на постановените съдебни актове в резултат на институционния контрол. В обхвата на доклада ще намерят място още резултатите от извършената през годината проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет и предприетите от съда инициативи. Събитието ще бъде уважено от председателите на първо и пето отделение на Върховния административен съд на Република България – съдия Емилия Миткова и съдия Йовка Дражева. Покани за присъствие са отправени до председателя на Върховния административен съд, председателя на Апелативен съд Велико Търново, председателя на Окръжен съд Велико Търново, Окръжния прокурор на Велико Търново и председателя на Адвокатски съвет на Великотърновска адвокатска колегия.