Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Административен съд-Велико Търново

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Административен съд-Велико Търново:
Вътрешни правила