ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 620/2019 Г. Е ПРЕКРАТЕНО

Жалбите на Коалиция „Движение Заедно за промяната“ и на регистриран кандидат за общински съветник в Община Горна Оряховица, издигнат от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, срещу Решение № 108/01.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица, с което е отказано заличаването на кандидат за кмет на Община Горна Оряховица, са оставени без разглеждани, а производството по административно дело № 620/2019 г. е прекратено.