Протокол за провеждане на трети етап „Съдебен архивар”

Протокол от 27.04.2012г. за провеждане на трети етап /практически изпит/ от конкурса за длъжността „Съдебен архивар”