ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“

Резултати  от проведения конкурс за длъжността „Системен администратор – І степен” в Административен съд – Велико Търново – ПРАКТИЧЕСКИ ТЕСТ.