ПРОТОКОЛ от ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – СЪБЕСЕДВАНЕ

ПРОТОКОЛ от ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – СЪБЕСЕДВАНЕ – конкурс за длъжността „Системен администратор – І степен” в Административен съд – Велико Търново