ПЪРВА ЖАЛБА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ПОСТЪПИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

По жалба на Инициативен комитет за издигане на кандидат-кмет на кметство с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново в Административен съд – Велико Търново е образувано адм. дело № 575/2019 година. Оспорването е срещу Решение № 99/24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Свищов, потвърдено по административен ред с Решение № 1204-МИ/26.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, с което е отказана регистрация на независим кандидат за кмет на с. Хаджидимитрово. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 02.10.2019 г. от 10:30 часа.