П О К А Н А

На 21.03.2014 г. от 10:30 часа в Голяма съдебна зала ще се състои церомония по приключване работата на стажантите от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ в Административен съд във Велико Търново, участвали в проект „Студентски практики”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд.