РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЮТЪРЕН ТЕСТ ЗА КОНКУРСА ЗА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

Резултати от проведения конкурс за длъжността „Системен администратор – І степен” в Административен съд – Велико Търново – КОМПЮТЪРЕН ТЕСТ