Резултати от обявения от Административен съд – Велико Търново конкурс за есе на тема „Правото и моралът“

В обявения от Административен съд – Велико Търново конкурс за есе на тема „Правото и моралът“ взеха участие 41 човека. Есетата бяха проверени от комисия в състав: съдия Йорданка Матева – зам. – председател на Административен съд – В.Търново, съдия Росен Буюклиев и г-жа Мария Нейкова – зам.-директор на ПГЕ „Александър Попов“ гр.В.Търново, като Административен съд – В.Търново изказва своята благодарност за оказаното съдействие на г-жа Нейкова. Слез извършване на окончателното класирането първите трима са:

1.Маринела Цанева Люцканова  – 26 точки

2.Катерина Деянова Попова – 22,67 точки

  1. Атея Александрова Степанович – 22 точки

Класираните на първите три места ще получат своите награди от Председателя на  Административен съд – Велико Търново, като за това ще бъдат уведомени на посочените от тях телефони или ел.поща.

Останалите участници ще бъдат поощрени за участието си и за положените усилия с индивидуални грамоти.