РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕН ТЕСТ ЗА КОНКУРС „СЪДЕБЕН АРХИВАР”

РЕЗУЛТАТ ОТ ПИСМЕН ТЕСТ ЗА КОНКУРС „СЪДЕБЕН АРХИВАР”. НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ СА ДОПУСНАТИ ПЪРВИТЕ ШЕСТНАДЕСЕТ КАНДИДАТИ, СЪОБРАЗНО ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ!