РЕШЕНО Е ПЪРВОТО ИЗБОРНО ДЕЛО В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Днес, от 10:30 часа се състоя открито съдебно заседание по адм. дело № 575/2019 г. с предмет Решение № 99/24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Свищов, с което е отказана регистрация на независим кандидат за кмет на с. Хаджидимитрово. След приемане на доказателствата, съдържащи се в административната преписка, беше даден ход на делото по същество и бяха изслушани страните. След състояло се съвещание на тричленен съдебен състав на Административен съд – Велико Търново и на основание чл. 58, ал. 3, вр. чл. 88, ал. 2 от Изборния кодекс решението беше произнесено и обявено незабавно. Жалбата на Инициативен комитет за издигане на кандидат-кмет на кметство с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново е отхвърлена. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.