СЕДМОКЛАСНИЦИ В СЪДА

Седмокласници от ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново посетиха Административен съд Велико Търново в рамките на програма за кариерно ориентиране на учениците. Децата имаха възможност да се запознаят с различните длъжности, заемани в специализирания съд, с основните задължения на магистратите и служителите и най-вече да разберат какви знания и умения са нужни за професионалното изпълнение на съдебната работа. Гостите бяха посрещнати от председателя съдия Георги Чемширов, а заместник-председателят съдия Диана Костова им представи сведения за съдебната власт в България и организацията на съдебната система. Отговори на въпросите си учениците получиха от представители на общата и специализираната администрация.

« 1 на 3 »