СПИСЪК НА ПРЕВОДАЧИ

1. Преводачи от и на англисйки език:

– Трифон Мирославов Маринов – сертификат С1 от университета Гронинген: Холандия.
– Екатерина Кирилова Стоянова, специалност „Конферентен превод“, професионална квалификация – Устен преводач по английски
– Силвия Евелинова Дешева – специалност „Приложна лингвистика – английски език и арабски език“, професионална квалификация – Преводач, сертификат – Е SOL Lavel 2 Certificate in ESOL International-University of Cambridge;
– Петя Аврамова Стефанова – Петя Аврамова Стефанова, специалност „Английска филология“, професионална квалификация – Филолог учител, специализация – „Превод“.

2. Преводачи от и на румънски език:

– Василена Радославова Кирилова, свидетелство за завършен езиков курс по практически румънски език-ниво С1 на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново, преводач от и на румънски език.

3. Преводачи от и на испански език:

– Соня Радославова Златева – специалност „Приложна лингвистика – испански език и втори чужд език“, професионална квалификация – Преводач по испански и португалски език, проведено обучение 1 година по програма ЕРАЗЪМ в Университете гр. Лисабон.

4. Преводачи от и на португалски език:

– Соня Радославова Златева – специалност „Приложна лингвистика – испански език и втори чужд език“, професионална квалификация – Преводач по испански и португалски език, проведено обучение 1 година по програма ЕРАЗЪМ в Университете гр. Лисабон.

5. Преводачи от и на гръцки език:

– Радослава Косева Нейкова – специалност „Новогръцка филология“, професионална квалификация – Филолог – магистърска програма Езикознание и превод.

6. Преводачи от и на арабски език:

– Силвия Евелинова Дешева – специалност „Приложна лингвистика – английски език и арабски език“, професионална квалификация – Преводач, сертификат – Е SOL Lavel 2 Certificate in ESOL International-University of Cambridge;

7. Преводачи от и на руски език:

– Милена Иванова Обретенова