Стажанска програма в Административен съд – Велико Търново

Административен съд – Велико Търново ще провежда професионален стаж  на стажант – юристи по Раздел ІІІ от Наредба №1от 01.02.2019г. за придобиване на юридическа правоспособност в периода 01.04.2020г.-31.07.2020г. и 01.09.2020г.-31.12.2020г. В съда ще бъдат обучавани до 3-ма стажант-юристи във всеки период от съдии наставници: съдия Георги Чемширов, съдия Диана Костова и съдия Дианка Дабкова.