СТРАНИТЕ ПО ДЕЛА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДОВОЛНИ ОТ ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

На 05.03.2019 г. в Административен съд Велико Търново се състоя годишно отчетно събрание. Председателят – съдия Георги Чемширов, представи обобщени резултати от анализа на работата на ръководената от него институция за 2018 година, като очерта характерните тенденции и изводи на база дейността на магистратите и съдебните служители. Докладът беше представен пред магистратите от съда и представителите на Апелативен съд Велико Търново, Окръжен съд Велико Търново, Окръжна прокуратура Велико Търново и Адвокатска колегия Велико Търново. Годишното отчетно събрание беше удостоено с присъствието на съдия Емилия Миткова – председател на І-во отделение на Върховния административен съд и съдия Йовка Дражева – председател на V-то отделение на Върховния административен съд. Високите гости поднесоха поздравителен адрес лично от председателя на Върховния административен съд – съдия Георги Чолаков, и изразиха позитивното му отношение към работата на старопрестолния административен съд. Акцентираха върху положителната тенденция за повишаване на броя потвърдени съдебни актове след институционалния контрол, като споделиха отлични впечатления за качеството на решенията от личната си практика в специализираните отделения на Върховния съд. Не остана скрито обстоятелството, че през 2018 г. Административен съд Велико Търново е работил при непълен съдийски щат, което не е повлияло нито на срочността, нито на качеството на постановените актове. Изводът, който с най-голямо удовлетворение изтъкна съдия Чемширов е по повод минималния процент обжалвани актове, което неминуемо говори, че страните по делата са доволни от резултата и са убедени от дадените мотиви. Изложеното намери потвърждение в обръщението на адв. Минева – председател на Великотърновската адвокатска колегия, която не спести добрите думи за административната организация на работата в съда, любезното отношение и професионалното поведение към адвокатите и гражданите. Не само че са допринесли за повишаване на доверието на обществеността в правосъдието, а въобще за професионално свършената работа и отличната колегиалност в съда, благодари председателят Чемширов на екипа от магистрати и съдебни служители. Широк журналистически интерес беше засвидетелстван, като събранието и постигнатите през 2018 г. резултати намерат отзвук в новинарските емисии и статиите на местните медии.

« 1 на 5 »