СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ОДОБРЕНИ И ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Протокол с одобрените и допуснати кандидати за участие в практическото обучение като стажанти в Административен съд – Велико Tърново по проект „Студентски практики”, осъществяван с финансовата подкрепа на „Оперативна програма:”Развитие на човешките ресурси 2007-2013гг”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Пълния текст на протокола може да видите тук: Протокол