СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Административен съд – Велико Търново уведомява всички студенти, интересуващи се от стажантска позиция обявена в сайта www.Praktiki.mon.bg, че става въпрос за проект по „Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“. Според това, бенефициенти по проекта са учебните заведения, които биха сключили евентуално договор с Административен съд – Велико Търново. Поради това е невъзможно кандидатстване по позиция директно от желаещите извън рамките на вече сключен такъв договор, между конкретно учебно заведение и Управителния орган на „Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“.
Съобщение, отнасящо се до възможност за кандидатстване и условия, на които да отговарят кандидатите, очаквайте през месец Юли.