СЪДИЯ ДАНАИЛОВА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ ПРЕД ВИПУСКА НА ДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ЧПГ „АК – АРКУС“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съдия Данаилова от Административен съд – Велико Търново изнесе лекция за административното правосъдие пред випуска на десетокласниците от ЧПГ „АК – Аркус“, гр. Велико Търново. Съдия Данаилова за първи път е в амплоато на преподавател по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, но с адекватен подход и висок професионализъм успя да разясни на учениците нелеката тема и да спечели вниманието им. В часовете по философски цикъл на 17 и 18.05.2021 г. беше представена интерактивна презентация и образователно видео по темата за същността и историята на административното правораздаване. С богат илюстративен и фотоматериал съдия Данаилова онагледи пред колежаните разглеждането на административни дела, обясни кой какъв е в съдебната зала и какви са правилата за постановяване на съдебен акт. С провеждането на тези уроци за пореден път се доказва приносът на Образователната програма за гражданското образование на практика и за стимулиране интереса на учениците към правото и професионалното ориентиране в юридическите науки.

« 1 на 2 »