Съобщение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, считано от 11.03.2020г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВЕЛИКО ТЪРНОВО преустановява достъпа на гражданите в деловодството на съда.
Всички ще бъдат обслужвани единствено на Информационния център на съда.
Откритите съдебни заседания по делата ще се провеждат в зала № 15.
Страните по делата ще изчакват да бъдат повикани за съдебното заседание от фоайето на първия етаж.

Заповед на Административния ръководител на Административен съд – Велико Търново