Съобщение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЮРИСТИ,

ДРАГИ СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ,

В навечерието сме на деня на българската Конституция, на българския юрист и на съдебния служител. Предстои и светлият християнски празник Възкресение Христово.

Въпреки извънредната ситуация, в която се намира светът, тези бележити дати настъпват и с още по-голяма сила ни карат да се замислим за непреходните ценности в човешкия живот, за принципите и обществените каузи. За първи път ще липсват шумните празненства и чествания. Време е за равносметка и осъзната отговорност. В тишината на идните дни имаме възможност да осмислим делото на учредителите, приели Търновската конституция, приносът им за историята и за развитието на правото. Имаме възможност да осмислим и нашите дела!

Сърдечно се обръщам към всички вас с пожелание за крепко здраве, професионални успехи и съзнание за удовлетвореност и постигната цел. Не губете вдъхновението и стремежите си.

БЪДЕТЕ РАЗУМНИ!

С уважение,

Георги Чемширов,

административен ръководители – председател на

Административен съд – Велико Търново