ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТА СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 25.06.2021 година се състоя официална церемония по откриване на сградата на Административен съд – Велико Търново, която се намира на ул. „Иван Вазов“ №1 в областния град. Домакинът – съдия Георги Чемширов – административен ръководител и председател на съда, посрещна гости от цялата страна. Официални гости на събитието бяха министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов, председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, кметът на Община Велико Търново – инж. Даниел Панов, областният управител на Област – Велико Търново инж. Георги Гугучков и Негово Високопреосвещенство Великотърновският митрополит Григорий. Сред присъстващите, уважили събитието бяха членове на Висшия съдебен съвет, представители на Инспектората към ВСС, заместник-председателите на ВАС и председателите на отделения, председатели на административни съдилища в страната, магистрати от Великотърновски съдебен окръг, председателят на Адвокатска колегия – Велико Търново, председателят на Общински съвет – Велико Търново, както и представители на Великотърновския университет.
Новата сграда бе открита с прерязване на трикольорна лента от председателя на ВАС, представляващия ВСС, кмета на Община Велико Търново и председателя на Административен съд – Велико Търново.
В официалната си реч председателят на Административен съд – Велико Търново приветства гостите, като подчерта, че новата сграда е резултат от изминаването на труден и продължителен път, но най-сетне още един административен съд в страната има свой дом. „Тази сграда през почти стогодишната си история е видяла и хубаво, и страшно, имала е добри и лоши стопани, но неизменно е била тук, търпеливо изчакваща своето бъдещо предназначение в новото общество. По това тя прилича на правото – този сложен социален феномен и основен обществен регулатор! Както правото очакваше своето възраждане в новите условия на нашата страна, така и тази сграда чакаше своя стопанин“. С чувство на удовлетвореност съдия Чемширов изтъкна, че с дейността на хората, олицетворяващи Административен съд – Велико Търново, този нов строеж е превърнат в символ на правосъдието и в истинска съдебна палата. В заключение председателят изрази признателност и благодарност към всички, които са съпътствали и подпомагали тази нелека кампания.
Поздравителни речи произнесоха председателят на ВАС, министърът на правосъдието, представляващия ВСС и кметът на Община – Велико Търново. Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков обърна внимание, че магистратите и служителите от Административен съд – Велико Търново заслужават сграда като тази и пожела тя да се превърне в храм на справедливостта, на правосъдието и на върховенството на закона. Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов поздрави работещите в тази историческата сграда, която дълги години е търсила своето предназначение и е получила възможност да се превърне в дом на правосъдието. Той акцентира върху необходимостта реално да се премине към електронизация на съдебната дейност. Представляващият ВСС Боян Магдалинчев асоциира, че ако някога тази сграда е била сградата на банката на Буров, то сега тя е сградата на Административен съд – Велико Търново. Господин Магдалинчев сподели, че в бележките по втория доклад за върховенството на правото е посочено, че административното правосъдие бележи значителен положителен напредък в правораздаването и че всъщност по-голяма съдебна реформа от създаването на административните съдилища и системата на административното правосъдие досега не е имало. Кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Панов поздрави работещите в административния съд с нескрита радост, че една сграда паметник на културата, намираща се в сърцето на историческата и духовна столица на България, е върнала своя облик и е пълна със съдържание. Изрази вяра, че гражданите на Област Велико Търново ще бъдат доволни от решенията на областния административен съд. Съдия Чемширов с благодарност прие и многобройни поздравителни адреси.
Водосвет за освещаване бе отслужен от Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий.
Химнът на Република България и Химнът на Европейския съюз, прозвучаха в изпълнение на музикантите от „Junior band“ при СУ „Емилиян Станев“.
След откриването гостите разгледаха сградата на административния съд, където бе подредена изложба живопис на великотърновския художник Светозар Петров. Официална снимка на всички присъстващи беше направена пред Музей „Учредително събрание“.

Снимки: Ростислав Грънчаров и адв. Валери Ставрев

« 1 на 40 »