ТЪРЖЕСТВОТО ПО ПОВОД ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ ОТ ИСТОРИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Както беше предварително оповестено, на 01.03.2017 г. се навършиха десет години от създаването на Административен съд Велико Търново. Събитието беше отбелязано с официална церемония, удостоена с присъствието на представители на съдебната власт и адвокатурата, на държавната и местната власт, университетски преподаватели, представители на администрации и институции.

Присъстващите изпълниха залата за наблюдение на АВС „Звук и светлина“, където на фона на величествената гледка бяха приветствани от председателя на Административен съд Велико Търново – Георги Чемширов. Административният ръководител  припомни ключови моменти за съдебната институция от 2007 г. насам и направи ретроспекивен преглед на значимите събития за периода. Председателят за пореден път подчерта липсата на нормални битови условия за работа на магистратите и съдебните служители, но категорично акцентира, че това не рефлектира върху качеството на правораздаването и обслужването на гражданите, които са на високо професионално ниво. Беше отчетено, че за отминалия период са разгледани близо 15 000 дела, 80 % от които са приключили в тримесечния срок за решаване. По думите на Чемширов фактите говорят за добре свършена работа и показват, че създаването на системата от специализирани съдилища е имало смисъл. В тази връзка изтъкна, че българското административно правораздаване е на трето място по бързина на съдобпроизводството в целия Европейски съюз и нашата страна никога не е била критикувана от европейски институции за дейността на административните съдилища. Специално място беше отделено на магистратите и съдебните служители, работещи в Административен съд Велико Търново, към които председателят изказа благодарности за отговорното и всеотдайно отношение към задълженията им.

Думата беше предоставена и на първия председател на Административен съд Велико Търново – съдия Марияна Микова-Лазарова, която емоционално в краткото си слово изрази гордостта си от постигнатите резултати, въпреки немалкото трудности.

Поздравления и благопожелания бяха отправени към ръководството, магистратите и съдебните служители от част от официалните гости в лицето на инж. Панов – кмет на Община Велико Търново, инж. Йоцов – областен управител на Област Велико Търново, проф. Бонджолов – ректор на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, проф. Сивков – декан на юридическия факултет при ВТУ, съдия Янев – председател на Апелативен съд Велико Търново, адв. Стасинопулу – заместник-председател на Адвокатския съвет на Великотърновска адвокатска колегия, съдия Чалъкова – председател на Районен съд Велико Търново и на финала обръщение беше поднесено от съдия Стоева – член на Конституционния съд на Република България.

В Катедралния храм „Рождество Богородично“ беше отслужен църковен богослов, а след обща снимка на присъстващите на фона на старопрестолната панорама, събитието приключи със стилен коктейл.

По повод годишнината в Административен съд Велико Търново бяха получени множество поздравителни адреси и обръщения. Събитието намери широк медиен отзвук.
Снимки от събитието може да видите отдолу:

« 1 на 36 »