Устен изпит “Съдебен помощник” – Методически указания

Методически указания за провеждане на трети етап „Устен изпит“. Указанията може да видите тук (указания).