ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЮРИСТИ,

ДРАГИ СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Датата 16 април не е достатъчно популярна на фона на другите значими събития, които се изучават в детайли и са признати от обществото ни. Въпреки това приемането на Търновската конституция като факт от историята и като факт от развитието на правото няма как да загуби своето значение. Преди 140 години учредителите са знаели и оценявали делото, което правят, превъзмогвали са себе си за общата кауза. Дали са ни хубав урок, който трябва да научим!

Днес, в деня на българската Конституция, на българския юрист и на съдебния служител, се обръщам към вас с пожелание за крепко здраве, професионални успехи и съзнание за удовлетвореност и постигната цел.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!