БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАУЗИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В израз на съпричастност и подтикнати от желание за подкрепа през изминалите три месеца служителите и магистратите от Административен съд Велико Търново се включиха в дарителската кампания в полза на двегодишния Преслав Георгиев Тодоров. Детето страда от детска церебрална парализа и единственият му шанс за лечение е провеждането на система от процедури по рехабилитация в специализирана клиника в Полша. Стойността на терапията е непосилна за семейството на Преслав и това мотивира екипа на Административния съд в старата столица да даде своя принос. В дарителницата, поставена в информационния център на съда, бяха събрани 320,00 лева, като в края на месец септември, 2017 г. сумата беше преведена по сметката на малкия Преслав с оглед предстоящата през октомври рехабилитация на стойност 2 650 Евро.

Вярата, че заедно можем да помогнем, отново обедини всички работещи в Административен съд Велико Търново. Настоящата благотворителна кампания цели да подпомогне финансово лечението на дъщерята на нашия колега Обрешко Нечев – директор на Бюро по труда – Велико Търново. Миглена Обрешкова Нечева на 25 г. също е колега юрист, вписана от съвсем скоро като младши адвокат във Великотърновска адвокатска колегия. Изненадващо, в края на месец август, тази година Миглена Нечева е диагностицирана с Бифазен синовиален сарком, ІІ стенеп. Диагнозата е потвърдена и предстои хоспитализиране и скъпоструващо лечение в чужбина. Семейството на Миглена Нечева е възпрепятствано от ситуацията и трудно би се справило със самостоятелното финансиране на животоспасяващата терапия. Ето защо, служителите и магистратите от Административен съд Велико Търново отново се обединиха около благородната идея да помогнат. За целта в институцията е организирана дарителска кампания, като с най-добри чувства приканваме всички желаещи да се присъединят. Парични средства могат да се превеждат и по банков път: IBAN BG87BPBI79314028553201, BIC BPBIBGSF в „Юробанк България“, клон Велико Търново, на името на Миглена Обрешкова Нечева.