Във връзка със Заповед №РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, Ви информираме, че на 28.10.2021г. /Четвъртък/ няма да се проведе Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново.

Във връзка със Заповед №РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, Ви информираме, че на 28.10.2021г. /Четвъртък/ няма да се проведе Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново. Ще бъде извършено само награждаване на лицата, класирани на първите три места от конкурса за есе на тема „Правото и моралът“, които ще бъдат уведомени на посочените от тях телефони или ел.пощи за деня и часа на събитието.