ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 12.04.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
10:30 часа Административно дело No 89/2021ИЛЮЗИЯ 1 ЕООДНАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП
11:00 часа Административно дело No 800/2020Я.Н.А.ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
13:00 часа Административно дело No 65/2021Д.В.Х.УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
13:30 часа Административно дело No 152/2021М.Д.Д.НЕЛК СОФИЯ
14:00 часа Административно дело No 157/2021ОБЩИНА СВИЩОВДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ МРРБ