ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 14.04.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
09:30 часа Административно дело No 107/2021Г.П.К.ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
09:45 часа Административно дело No 796/2020С.К.Е., М.И.И.ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В.ТЪРНОВО
10:00 часа Административно дело No 127/2021Й.С.Т.НАЧАЛНИК СГКК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
13:30 часа Административно дело No 787/2020ОБЩИНА СВИЩОВЗАМ.МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪК. НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
14:00 часа Административно дело No 178/2021ТЕМСИ 96 ООДНАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В.ТЪРНОВО ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НАП
14:30 часа Административно дело No 603/2020РУМЕН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ В КАЧЕСТВОТО МУ НА КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦАКОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО