ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 15.06.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
09:30 часа Административно дело No 203/2021К.В.Р.ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:00 часа Административно дело No 240/2021С.З.М.ДИРЕКТОР ОД МВР В.ТЪРНОВО
10:30 часа Административно дело No 253/2021ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВОРЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020Г
11:00 часа Административно дело No 642/2020К.Й.К.ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
11:30 часа Административно дело No 269/2021К.Д.П.ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ
13:30 часа Административно дело No 85/2021СИРОНА ГППМП ООДДИРЕКТОР РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО