ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 18.06.2021
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
10:30 часа Административно дело No 211/2021ФОНДАЦИЯ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНАОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10115/2021П.П.Б.ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10116/2021СЕВЕР НЕТ ЕООДКОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10120/2021АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕН.Г.П.
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10121/2021Л.В.Л.СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10126/2021Д.Д.П. ЕТНАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЦУ НА НАП
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10127/2021А.А.В.СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10128/2021И.Е.Г.ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10135/2021СОРТОВИ СЕМЕНА АДДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10143/2021И.П.Р.НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10144/2021М.Н.П.РУ СВИЩОВ ПРИ ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
10:30 часа Административно наказателно дело (К) No 10145/2021НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЦУ НА НАПХАЙ ЛЕВЪЛ СЪРВИС ЕООД
11:00 часа Административно дело No 208/2021ФОНДАЦИЯ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНАОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
11:00 часа Административно дело No 209/2021ФОНДАЦИЯ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНАОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
11:30 часа Административно дело (К) No 335/2021С.А.