ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

 


Съдебните заседания за 19.01.2022
Час на заседание№ на делоЖалбоподателОтветник
09:30 часа Административно дело No 723/2021МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕООД ГОРНА ОРЯХОВИЦАДИРЕКТОР РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
09:45 часа Административно дело No 538/2021ВАРДМЕКС ЕООДЗАМ ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ
10:00 часа Административно дело No 676/2021Т.А.И.ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО